Röstprov

Här lägger jag upp röstprov som kan vara egna texter, exempel på speakertext eller utdrag ur böcker m.m

Här kommer tre egna texter som jag kallar ”Rim med viss reson”.

Därefter läser jag ett stycke om sothönan på värmländska följt av ett speakerprov med text ur dagstidning.